Sluiting terrein Keulse Barrière in Venlo

De gemeente Venlo gaat het terrein bij het voormalig douane-emplacement aan de Keulse Barrière per 19 oktober aanstaande afsluiten voor verkeer.

Parkeerplaatsen-3

​Het terrein wordt tot nu toe gebruikt voor het parkeren van vrachtauto’s en het overnemen van de transportbegeleiding van exceptioneel transport aan de grens. Het terrein is echter nooit formeel een vrachtautoparkeerplaats geweest. Het parkeren werd er gedoogd. Het terrein wordt vanaf voorjaar 2018 herontwikkeld (er komt een groot tuincentrum).

Beheers- e​n veiligheidsproblemen

Reden voor de huidige afsluiting is dat het gedoogd vrachtautoparkeren toenemende beheers- en
veiligheidsproblemen oplevert. Vrachtwagenchauffeurs overnachten veelal in hun vrachtwagen, terwijl er op het terrein geen (sanitaire) voorzieningen aanwezig zijn. Het vele zwerfafval trekt ongedierte aan. De risico’s voor de gezondheid zijn aanzienlijk.

Schade aan bestrating en rioolputten

Daarnaast is geconstateerd dat de schade aan bestrating en de rioolputten, waar de vrachtwagens overheen rijden, is toegenomen en dat die kunnen instorten. Met alle veiligheidsrisico’s van dien. Met name om deze laatste reden wordt het voorgenomen besluit om het terrein in het voorjaar van 2018 te sluiten nu naar voren gehaald.

Parkeerprobl​ematiek in Limburg

TLN is al een aantal jaren in gesprek met de gemeente Venlo en andere overheden (provincie, Rijkswaterstaat) om de parkeerproblematiek in Limburg te verminderen. Zo hebben we een Intentieovereenkomst vrachtautoparkeren opgesteld en ondertekend.

Een van de resultaten is dat er nu aan de James Cookweg in Venlo een truckparking met voorzieningen en beveiliging gerealiseerd is. Daarnaast zijn er in Venlo nog andere truckparkings (Heierhoeve, Columbusweg) en verzorgingsplaatsen (o.a. aan de A67) beschikbaar.

Exceptioneel tr​ansport

Specifiek voor exceptioneel transport is TLN nog met de gemeente in overleg om een geschikte aanvullende locatie te zoeken. Voorlopig moet gebruikt worden gemaakt van het grensemplacement aan de A67 waar voor exceptioneel transport een speciale, met slagboom afsluitbare, ruimte is gecreëerd.