Smart tacho: bent u voorbereid op 15 juni?

Vanaf 15 juni is de smart tacho verplicht voor nieuwe voertuigen. Deze smart tacho bevat een aantal belangrijke aanpassingen. Weet u al wat u te wachten staat?

smart_tacho

​Een belangrijke verandering is dat de smart tacho de locatie van het voertuig registreert en automatisch opslaat. Dat gebeurt aan het begin en einde van de werktijd én elke drie uur opgetelde rijtijd. Een andere belangrijke aanpassing is dat deze tacho op afstand uitleesbaar is voor de controleur. U bent verplicht uw chauffeurs hiervan op de hoogte te stellen, daarom heeft TLN een concepttekst voor u opgesteld. Die tekst is hier te downloaden.

We hebben in een overzichtelijk filmpje opgesomd wat er allemaal voor u verandert, zodat u zich zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de komst van de smart tacho:​

TLN Tachow​​​​eb

In de praktijk blijken er nog veel onnodige en onbewuste fouten gemaakt worden in de naleving van de rij- en rusttijden en de registratieplicht. De komst van de nieuwe smart tacho zal daar mogelijk nog meer uitdagingen aan toevoegen. Om u te helpen grip te krijgen op de naleving en registratie van de rij- en rusttijden, zijn we bezig met de ontwikkeling van TLN Tachoweb. Deze tool zal in maart/april gereed zijn. Data kan daarmee snel inzichtelijk gemaakt worden, zowel van de huidige tachograaf als de nieuwe smart tacho. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waarvoor u binnen dit kwartaal nog een uitnodiging tegemoet kunt zien.

Mocht u vragen hebben over de invoering van de smart tacho of TLN Tachoweb, neem dan vooral contact op met onze Ledendesk​ (088-4567567)​.