Snelle implementatie digitale standaarden beloond

De Topsector Logistiek presenteerde tijdens de ICT & Logistiek-beurs op 7 en 8 november een stimuleringsregeling voor het midden- en kleinbedrijf om open logistieke standaarden op korte termijn te implementeren.

Data delen via iSHARE
Data delen via iSHARE

​Het gaat om de standaarden Papierloos Transport, Open Trip Model en iSHARE. Partijen die zich voor eind 2018 melden en de standaarden in het eerste kwartaal van 2019 weten te implementeren, kunnen rekenen op een bijdrage van de Topsector. Logistiek dienstverleners, verladers, expediteurs, transporteurs en ict-leveranciers die voor de logistieke sector werken, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Bijdrage

Partijen die (één of meer) standaarden in het eerste kwartaal van 2019 aantoonbaar hebben geïmplementeerd, ontvangen hiervoor een bijdrage van € 1.000,- voor de standaarden Papierloos Transport, en tot maximaal € 5.000,- voor Open Trip Model en iSHARE. SUTC, het expertisecentrum voor logistieke standaarden, voert de regeling uit namens de Topsector Logistiek.

Logistieke topspeler

Het delen van informatie is cruciaal om ketens te optimaliseren en transparant te maken en daarmee onze positie als logistieke topspeler te behouden. Om veilig en efficiënt logistieke data met elkaar te kunnen delen, moeten partijen op z’n minst dezelfde taal spreken en goede afspraken hebben onder welke voorwaarden ze data met elkaar delen. Een drietal binnen de sector ontwikkelde, open en voor ieder toegankelijke, logistieke standaarden maakt dit mogelijk.

Dezelfde taal spreken

De standaarden voor Papierloos Transport (transportopdracht, vrachtbrief en factuur) en het Open Trip Model, een ‘woordenboek’ voor data delen in de logistiek, zorgen ervoor dat partijen in en rond de logistiek (onder andere verkeersmanagement) dezelfde taal spreken. Het afspraken­stelsel iSHARE regelt de identificatie (wie ben je?), authenticatie (hoe bewijs je dat?) en autorisatie (welke data mag je zien?).

Belangrijk hulpmiddel

Hoe meer partijen deze zelfde standaarden gebruiken, hoe groter het voordeel voor alle betrokkenen is. Naast het gemak van eenvoudig data delen met al bekende partijen, is een van de grote voordelen dat het veel makkelijker wordt om met nieuwe partijen te gaan samenwerken. Bij het samenwerken met een nieuwe, nog onbekende partij, of het inschakelen van een onderaannemer, is het daardoor niet meer nodig om nieuwe (tijd- en geldrovende) unieke koppelingen of afspraken te maken. Een belangrijk hulpmiddel om flexibel in te kunnen spelen op de steeds snellere ontwikkelingen in de logistieke sector.

Toekomstbestendige logistiek

De Topsector Logistiek onderstreept het belang van sectorbreed gebruik van de standaarden, omdat deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de optimalisatie en transparantie van logistieke ketens en daarmee aan een toekomstbestendige en duurzame logistiek.