Stadshubs in beeld gebracht

De TLN-kaart ‘Stadshubs.nl’ geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren.

Stadshub.nl

Stadshubs.nl laat de milieuzones en de stadshubs van (vooralsnog) uitsluitend TLN-leden zien die op dit moment gebundeld èn al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden. Filters geven de mogelijkheid om selecties op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied en combinaties hiervan te maken. Zo kun je zien welke typen zendingen deze logistiek dienstverleners kunnen vervoeren en in welke steden en regio’s de vervoerders kunnen leveren. De kaart kan naar wens worden aangevuld met informatie over onder meer bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. Zie toelichting.

Meer dan alleen pakketjes
Over de toekomstige zero-emissiezones (vanaf 2025) voert TLN veel overleg met leden, overheden en verwante brancheorganisaties. Met name in de gesprekken met lokale overheden valt op dat ambtenaren en politici allemaal hun eigen stadshub willen waarmee ze de eigen binnenstad zero-emissie kunnen bevoorraden. Daarbij hebben ze nog te vaak alleen pakketjes op hun netvlies. Anne-Marie Nelck, deelmarktsecretaris van TLN Distributie: ‘We maken duidelijk dat het om meer gaat: van levensmiddelen voor supermarkt en horeca tot palletzendingen en bouwmaterialentransport. Niet alles kan met een cargobike’.

Beter benutten bestaande structuren
Nelck: ‘We wijzen er op dat er al veel stadhubs zijn. En daarmee bedoelt TLN de beroepsgoederenvervoerders die gespecialiseerd zijn in het gebundeld bevoorraden van de (binnen)steden. Dit zijn de stadsdistributiespecialisten, verenigd in TLN Distributie. Veel van deze vervoerders werken samen in landelijk dekkende netwerken, waardoor nog meer zendingen kunnen worden gebundeld zodat vervoersbewegingen en CO2-uitstoot verminderen. Met Stadshubs.nl maken we de bestaande stadshubs visueel. Dat leidt ongetwijfeld tot een beter inzicht bij lokale overheden en potentiële opdrachtgevers en het beter benutten van bestaande structuren.’

Beginpunt
Het bestuur van de deelmarkt TLN Distributie heeft uitvoerig nagedacht over Stadshubs.nl. De uitdaging was om het overzichtelijk te houden en informatief te laten zijn. Alle betrokkenen zien dit als een beginpunt van waaruit verder wordt gewerkt. Reacties en vragen van ondernemers, overheden en andere stakeholders zijn dan ook van harte welkom. Voor meer informatie: Anne-Marie Nelck, anelck@tln.nl