Subsidiebudget verkoop LNG voor wegvervoerders 2021 vastgesteld

Het ministerie van I&W heeft het subsidiebudget voor 2021 voor de LNG-Brandstofregeling voor wegvervoerders vastgesteld. Het bedrag is verhoogd naar € 4,6 mln.

LNG-truck-2

De regeling geldt voor de verkopers van LNG bij een LNG-vulpunt. Met de regeling kan de exploitant van zo’n vulpunt-subsidie krijgen voor elke kilo LNG die wordt verkocht aan een wegvervoerder. De verkoper is wel verplicht om het hele subsidiebedrag af te trekken van de prijs die voor LNG.

Profiteren
Wegvervoerders die vrachtauto’s gebruiken die volledig of deels op LNG rijden moeten zo van de subsidie kunnen profiteren. Alleen exploitanten van LNG-vulpunten kunnen de subsidie aanvragen. Als de subsidie wordt toegekend mag de exploitant de prijs van de LNG (exclusief de subsidie) niet verhogen. Ook moet hij aan de wegvervoerders laten weten dat de prijs van je LNG lager is door de subsidie.

Januari 2021
Aanvragen kunnen alleen in de maand januari 2021 worden ingediend. Meer informatie bij de RVO, www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/lng-brandstofregeling