Subsidieregeling e-trucks in aantocht

Het ministerie van I&W heeft een subsidieregeling voor zero emissie vrachtauto’s in voorbereiding. Deze week start de consultatie om tot een definitieve tekst te komen. Ondernemers en organisaties kunnen vanaf nu inhoudelijk reageren op de voorgenomen subsidieregeling. TLN maakt ook van deze gelegenheid gebruik.

Coop elektrische truck – grfmt

De subsidieregeling wordt naar verwachting per 1 mei 2022 van kracht en zal transportbedrijven een concrete aanschafsubsidie bieden. De hoogte van de subsidie hangt samen met de soort vrachtauto en de bedrijfsomvang. In combinatie met de Milieu Investerings Aftrek (MIA-regeling) geeft de regeling zicht op een subsidie van 40% voor grote bedrijven tot 60% voor kleine bedrijven. Ondernemers kunnen reageren op de consulatie via www.internetconsultatie.nl/aanschafsubsidie_zero_emissie_trucks. Reageren kan tot 25 januari 2022.

Informatie
Gedetailleerde informatie over de voorgenomen regeling is hier beschikbaar.

Kritiekpunten TLN
De kritiekpunten op de regeling die TLN naar voren brengt tijdens de consultatie, zijn kort samengevat de volgende kernpunten:
– de stimulering is samengesteld uit subsidie en de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Deze MIA is afhankelijk van het bedrijfsrendement. Een ondubbelzinnige subsidie zou voor ondernemers duidelijker zijn, dus een gelijke subsidie voor iedereen;
– de subsidieregeling kent met 43 miljoen voor 2022-2024 voor ZE-trucks een beperkt budget. Met een gemiddelde subsidie van 80.000 euro voor het zwaardere segment brengt dat ca 500 e-trucks op de weg;
– de regeling biedt geen mogelijkheden voor laadinfra. Daarvoor wordt verwezen naar MIA-regeling.

Goed begin maar onvoldoende budget
De aangekondigde subsidieregeling komt voort uit afspraken tussen overheid en bedrijfsleven die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van 2019. Het is goed dat er nu een concrete regeling beschikbaar komt maar de uitvoering heeft lang op zich laten wachten. Bovendien is het budget van 43 miljoen euro veel te beperkt om de opschaling naar zero emissie goederenvervoer te kunnen ondersteunen. Uitgaande van een gemiddelde subsidie van 80.000 euro voor de zwaardere e-trucks biedt de regeling ruimte voor 500 elektrische vrachtauto’s in de komende jaren. Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van I&W becijferd dat er alleen voor de stedelijke distributie in toekomstige zero emissie zones al 12.000 e-trucks nodig zijn.

Vertraging een feit
Aanvankelijk was voorzien dat de terugsluis van de vrachtwagenheffing vanaf 2023 voor de financiering van de verduurzaming en innovatie van de transportsector zou gaan zorgen. De invoering van die vrachtwagenheffing heeft de minister echter uitgesteld tot 2026. Die gelden komen voor de overstap naar elektrische vrachtauto’s voor de stedelijke bevoorrading veel te laat. De zero emissie zones komen er in 30-40 grotere steden vanaf 2025. Vanaf 2030 dienen die zones uitsluitend met zero emissie vrachtauto’s beleverd te worden. Voor het gat in de financiering dient dus nog een oplossing gevonden te worden. Naast geld vormt ook de aanleg van laadinfrastructuur een zorgpunt. De kernvraag is of het elektriciteitsnet in Nederland op tijd kan worden verzwaard om de duizenden elektrische vrachtauto’s goed op te kunnen laden. TLN participeert in de nationale Agenda Laadinfrastructuur voor Logistiek om knelpunten in beeld te brengen. De laadinfrastructuur mag niet de bottleneck worden van de toepassing van zero emissie vrachtauto’s.