Termijnen definitieve aanvraag NOW gewijzigd

Het aanvragen van NOW-subsidie is niet meer mogelijk, maar werkgevers die eerder NOW hebben aangevraagd moeten later nog een vaststellingsaanvraag indienen. Doen ze dat niet, dan moet het eerder ontvangen voorschot terugbetaald worden.

Calculator, Euro banknotes and coronavirus in Europe – corona

NOW-1
Omdat blijkt dat het aantal werkgevers dat de vaststellingsaanvraag tijdig indient achterblijft, is al eerder besloten de termijn voor de vaststellingsaanvraag voor NOW-1 te verlengen tot en met 31 oktober 2021. Maar omdat nog steeds ruim 9.000 werkgevers de aanvraag, al dan niet bewust, niet hebben ingediend, is recent besloten de termijn opnieuw te verlengen tot en met 9 januari 2022. Deze werkgevers zullen hierover ook rechtstreeks benaderd worden.

Mocht het in genoemde periode niet mogelijk zijn de benodigde derden- of accountantsverklaring aan te leveren, dan moet toch de aanvraag worden ingediend en krijgen zij vervolgens 14 weken de tijd om die verklaring alsnog aan te leveren.

Daarnaast is er een groep werkgevers die voor 31 oktober 2021 heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring. Zij krijgen daarvoor 14 weken aanvullend de tijd. Dit betekent dat die verklaringen uiterlijk 6 februari 2022 bij het UWV moeten liggen.

NOW-2, -3 en -4
Ook de termijnen voor de vaststellingsaanvragen voor NOW-2, -3 en -4 zijn inmiddels gewijzigd.