Terugkeerplicht opleggers van de baan

De terugkeerplicht voor opleggers is van de baan. Met felle kritiek hebben onder meer TLN en de internationale koepel IRU de Europese Commissie overtuigd dat deze maatregel onuitvoerbaar, niet handhaafbaar is en zijn doel voorbij schiet.

transportbedrijf

De terugkeerplicht van voertuigen is gekoppeld aan de vestigingseisen en daarmee van toepassing op voertuigen die over een Eurovergunning moeten beschikken. Trailers vallen daar niet onder. Bovendien hebben trailers geen tachograaf, dus controle op terugkeer wordt dan wel heel moeilijk, aldus TLN.

Afgelopen juni deed TLN een oproep aan de Europese Commissie (EC) om de uitleg dat ook losse opleggers moeten voldoen aan de terugkeerplicht van het voertuig, te herzien. TLN gaf daarbij aan dat deze uitgebreide uitleg niet bijdraagt aan de doelen van het Mobility Package en dat een terugkeerplicht van losse opleggers net zo min als van containers uitvoerbaar of handhaafbaar zou zijn.

De EC heeft deze week een reeks van vragen en antwoorden over de terugkeerplicht gepubliceerd, waarin duidelijk wordt dat de eerdere uitleg is herzien. Alleen motorvoertuigen en combinaties van voertuigen die gebruikt worden in het internationaal vervoer moeten terugkeren naar een van de vestigingen in het land van vestiging.

TLN heeft de EC ook verder bevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de terugkeerplicht van het motorvoertuig , o.a. de controles erop, de bewijslast en waar en hoe lang het voertuig precies moet terugkeren.  De EC heeft de antwoorden hierop in deze link gepubliceerd:  Rule on the return of the vehicle as applicable from 21 February 2022 (europa.eu)

Er loopt nog steeds een zaak bij het Europese Hof van Justitie tegen de terugkeerplicht van motorvoertuigen. De verwachting is dat de advocaat-generaal van het Hof van Justitie in oktober zijn advies geeft en dat het Hof eind december vonnist.