Theorie-certificaten, rijbewijzen, code 95 en examenuitslagen langer geldig

De coulanceregeling is opnieuw verlengd. Dit betekent dat ook theoriecertificaten die vanaf 1 mei verlopen tot zeven maanden langer geldig blijven. Door de gevolgen van de lockdown is de kans namelijk groot dat niet iedereen praktijkexamen kan doen voordat het theoriecertificaat verloopt. Ook rijbewijzen en code 95 die verlopen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 blijven tien maanden langer geldig.

Rijbewijs 2014 achterzijde_rdw

Dit is goed nieuws voor mensen van wie het rijbewijs of code 95 is verlopen of verloopt. Door de nieuwe regeling kunnen mensen van wie het rijbewijs is verlopen of verloopt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 tien maanden langer rijden binnen de Europese Unie. Ook de geldigheid van examenuitslagen zoals AVB wordt verlengd.

Verlenging examenuitslagen en (theorie)certificaten

De regeling voor verlenging van uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus, T-rijbewijs en het motorexamen voertuigbeheersing is verruimd. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden. De verruiming geldt ook voor deelexamens en toetsen voor het behalen van de verklaring van vakbekwaamheid (code 95).

De geldigheid van certificaten en uitslagen is nu als volgt:

Praktisch
De geldigheid van het rijbewijs en code 95 is afhankelijk van de einddatum die op het rijbewijs staat, laat het CBR op de website weten:

  • tussen 1 februari t/m 31 mei 2020: het rijbewijs was geldig tot 1 juli 2021.
  • tussen 1 juni t/m 31 augustus 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs.
  • Tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs.
  • Tussen 1 juli en 31 oktober 2021: het CDE-rijbewijs en/of de code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs.

 

Je hoeft niet langs de gemeente of de RDW om deze nieuwe geldigheid te krijgen. De regeling geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd, geschorst of ongeldig verklaard, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding, alcoholgebruik in het verkeer of het besluit ‘niet rijgeschikt’ door het CBR.

 

ADR

ADR geldt hier niet onder. Bekijk in het liveblog het bericht van 23 februari 10:00 uur over de benodigde documenten die nodig zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.