Tijdelijke uitzondering rij- rusttijden rampgebied Limburg

Limburg is bestempeld als rampgebied. Er is behoefte en noodzaak aan hulp, ook van transportondernemers- en chauffeurs die te hulp schieten om deze ramp te bestrijden. Denk aan het vervoeren van zandzakken, puin of andere benodigde goederen.

Overstroming Limburg

Nederland doet, in monde van de ILT, een beroep op artikel 14.2 om dit expliciete vervoer uit te zonderen van de Verordening 561/2006. Concreet houdt dit in dat:

  • de uitzondering geldt van 12 juli 2021 tot 2 augustus 2021.
  • de gestelde rij- en rusttijden uit de artikelen 6 tot en met 8 Vo. 561/2006 niet van toepassing zijn op vervoer met betrekking tot directe hulp in dit rampgebied;
  • tachografen en bestuurderskaarten gewoon gebruikt moeten worden, maar er ‘Out of scope’ moet worden gereden tijdens dit ‘hulpvervoer’;
  • er een reguliere dagelijkse dan wel wekelijkse rusttijd moet zijn genoten alvorens de reguliere vervoersactiviteiten weer worden hervat.

 

Praktische toelichting punt 3:
Voor wat betreft punt 3 geldt dat, nadat de bestuurderskaart geplaatst is, de tachograaf op ‘out of scope’ geschakeld moet worden. Deze functie ‘out of scope’ is in en uit te schakelen via het menu van de tachograaf. Let op: Out of scope wordt automatisch weer uitgeschakeld wanneer een bestuurderskaart opnieuw geplaatst wordt.