TLN actief in discussies over Europese transportwetgeving

TLN is dezer dagen in Brussel actief om het Europees Parlement te informeren over standpunten rond de – uiterst ingewikkelde – besluitvorming met betrekking tot het Mobility Package.

European Union flags in front of the Berlaymont building

​Er zijn vele formele en informele gesprekken gevoerd in de wandelgangen en daarbuiten. De besluitvorming in Europa kan forse gevolgen hebben voor de Nederlandse vervoers- en logistieke ondernemingen.

Pakket aan maatregelen

Het gaat om een pakket aan wettelijke maatregelen met als doel een einde te maken aan oneerlijke concurrentie tussen transporteurs in verschillende Europese landen en bij te dragen aan verantwoorde arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

Beraad over standpunten

De Europese Commissie heeft een aanzet gedaan tot het maken van nieuwe wetten, bij elkaar gebracht in het Mobility Package. Het Europees Parlement en de Europese Raad (de ministers uit de verschillende lidstaten) beraden zich momenteel over in te nemen standpunten. Dat gebeurt onafhankelijk van elkaar. Deze discussies hebben hun eigen tempo.

Lange tijd

Zodra er standpunten zijn ingenomen, kan onderhandeld worden om tot nieuwe wetgeving te komen. Vanwege de complexiteit van de dossiers en omdat deze allemaal in elkaar haken, is het de verwachting dat het lange tijd zal duren voor de puzzelstukken in elkaar kunnen worden gepast.

Gezamenlijk standpunt

De insteek van de meeste fracties in het Europees Parlement is de vermindering van de administratieve lasten en het scheppen van duidelijkheid voor transporteurs. Over de precieze uitwerking is nog geen overeenstemming. Door discussies trachten de fracties komende tijd tot een gezamenlijk standpunt te komen.

In gesprek gaan

Verschillende landen en organisaties zijn actief om hun zienswijzen voor het voetlicht te brengen. Timing is daarbij van groot belang. TLN doet dat rechtstreeks door in gesprek te gaan met leden van het parlement.

Samenwerking gezocht

Zo heeft voorzitter Arthur van Dijk een onderhoud met Europarlementariër Wim van de Camp gehad en is het TLN-standpunt ingebracht door de permanente medewerker van TLN in Brussel. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met de politiek en overheid in Den Haag, om de Nederlandse belangen zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Drie prioriteiten

De inbreng van TLN is toegespitst op drie prioriteiten: cabotage, rij- en rusttijden en detachering. Niet alle landen hanteren dezelfde uitgangspunten voor veiligheid op de weg of goede werkomstandigheden voor werknemers. Landen proberen ook via nationale wetgeving de buitenlandse concurrentie buiten de deur te houden, wat in strijd is met de uitgangspunten van een vrije Europese markt.

Gelijk speelveld

Uitgangspunt voor Nederland is een gelijk speelveld voor transportondernemers in Europa. De vestigingsplaats mag geen concurrentieverstorende factor zijn. Voor TLN is een belangrijk criterium hoe de regels in de dagelijkse praktijk gaan uitpakken: hoe realistisch zijn ze en op welke manier kan naleving worden gegarandeerd of afgedwongen?

Eind 2018

Naar verwachting zal het Mobility Package niet eerder dan eind 2018 worden afgerond, waarna de besluiten omgezet moeten worden in wetgeving die enkele jaren daarna zal ingaan.