TLN: behandel chauffeurs respectvol

Transport en Logistiek Nederland roept op om chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer respectvol te behandelen bij maatregelen tegen besmetting met het coronavirus. Chauffeurs krijgen steeds meer te maken met allerlei restricties op laad- en loslocaties.

Zo kunnen chauffeurs geen gebruik meer maken van de WC, geen water meer drinken of lunchen in de gebouwen waar zij hun ladingen lossen of ophalen. Vaak treffen zij bij de slagbomen al bordjes aan met dwingende teksten waarin beheerders van deze locaties hen instrueren om in de cabine te blijven zitten. Behalve deze weinig respectvolle houding voelen chauffeurs zich ook geraakt in hun professionaliteit, omdat zij niet kunnen controleren wat er precies wordt geladen en gelost door medewerkers van de locaties. Ook wordt hun privacy geschonden omdat zij schriftelijke verklaringen moeten afleggen over hun gezondheidstoestand.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept alle partijen in de logistieke keten op het wederzijds respect te bewaren. We hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de bedrijven waar chauffeurs goederen laden en lossen, stelt TLN. Daarbij hoort wederzijds respect in de omgang met elkaar. Uiteraard nemen de chauffeurs en transportondernemers alle door het RIVM geadviseerde preventiemaatregelen in acht. De afstandelijke manier waarop chauffeurs nu worden behandeld heeft echter weinig meer te maken met infectiepreventie.

Privacyschending
Sommige bedrijven meten de temperatuur op van chauffeurs en verplichten hen om schriftelijke verklaringen af te leggen. Daarin moeten zij bijvoorbeeld verklaren dat ze niet besmet zijn met het coronavirus, geen contact hebben gehad met besmette personen of in besmet gebied zijn geweest. De privacywetgeving verbiedt het opvragen en registreren van dit soort gegevens. TLN zou daarom graag zien dat de Autoriteit Persoonsgegevens optreedt in reactie op de meldingen die zij heeft ontvangen. Het verplicht afgeven van dit soort verklaringen biedt slechts schijnveiligheid omdat een gezondheidsverklaring altijd een momentopname is en ziekteverschijnselen pas na invulling kunnen optreden.

Bekijk ons liveblog voor updates over het coronavirus