TLN bereidt derde coronamonitor voor

Leden van TLN is op 30 april opnieuw gevraagd naar hun actuele economische situatie en de verwachtingen voor de komende tijd. De uitkomsten van de enquête worden verwerkt in een derde coronamonitor die begin mei zal verschijnen.

Met het onderzoek onder de leden wil TLN een goed beeld krijgen van de huidige situatie en hoe die zich ontwikkelt. De uitkomsten worden vergeleken met die van de twee voorgaande enquêtes. Begin april kwam de eerste coronamonitor uit, medio april de tweede. Daaruit bleek dat de situatie in de sector transport en logistiek onverminderd ernstig was gebleven. Vrijwel alle bedrijven meldden een teruggang van werkzaamheden. Veel ondernemingen gaven aan te vrezen voor verlies aan werkgelegenheid.

Juist in deze tijd is het extra belangrijk over actuele informatie te beschikken. Omstandigheden veranderen snel. Daarom vraagt de vereniging haar leden iedere twee weken naar de stand van zaken. Tot nu toe is de respons ongekend hoog. TLN roept de leden op opnieuw een paar minuten tijd uit te trekken om mee te werken.

De eerste twee monitoren zijn hier en hier te vinden.