TLN blaast grote bijeenkomsten in maart af

Om het tegengaan van verspreiding van het coronavirus te ondersteunen, heeft Transport en Logistiek Nederland besloten zijn bijeenkomsten in maart niet door te laten gaan als er 50 of meer mensen worden verwacht.

Dit geldt bijvoorbeeld voor drie regiobijeenkomsten voor leden die komende dagen en weken zouden plaatsvinden. Deze bijeenkomsten worden verschoven naar een later tijdstip in het jaar. TLN zal ook niet deelnemen aan de beurs Transport Compleet op 24, 25, 26 maart a.s. in Hardenberg. De opleidingsbijeenkomsten die TLN organiseert, gaan vooralsnog wel gewoon door. Doorgaans is het aantal deelnemers beperkter.

Op basis van de ontwikkelingen besluit TLN in de komende weken wat er gaat gebeuren met de bijeenkomsten in de maand april. Medewerkers van TLN die woonachtig zijn in Brabant, werken vanaf vandaag een week thuis. Daarmee volgt TLN het advies van de autoriteiten.

De activiteit ‘Veilig op weg’, waarmee TLN scholen bezoekt, gaat gewoon door, tenzij scholen aangeven de gastles te willen verschuiven naar een later moment.

Speciaal voor de leden heeft TLN op zijn website praktische informatie geplaatst over de gevolgen van het coronavirus voor het (internationaal) transport. Er staan antwoorden op de vragen die door leden zijn gesteld. Er is ook een liveblog dat de laatste relevante informatie meldt. Bij TLN is een kernteam samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt, onder meer om de leden te adviseren.

Bijeenkomsten die niet meer doorgaan:

  • 12 maart – Regio-netwerkbijeenkomst West in Rotterdam
  • 14 maart – KTO regionale netwerkbijeenkomst in IJmuiden
  • 17 maart – Innovatiebijeenkomst in Zoetermeer
  • 19 maart – Ledenbijeenkomst AZV in Zoetermeer
  • 19 maart – Ledenbijeenkomst Transfrigoroute Holland in Zoetermeer
  • 21 maart – Regio-netwerkbijeenkomst Oost in Enschede
  • 26 maart – Regio-netwerkbijeenkomst Noord-West in Zandvoort
  • 31 maart – Informatiebijeenkomst: risico’s lithium-ion batterijen in Amsterdam