TLN en evofenedex: ‘Geen lappendeken aan regels milieuzones’

TLN en evofenedex waarschuwen voor een lappendeken aan regels voor de toegang van vracht- en bestelauto’s tot binnensteden en pleiten voor een landelijke uniformering van regels.

146 Bijlage Bord milieuzone ingaand.JPG
146 Bijlage Bord milieuzone ingaand.JPG

​Onlangs werd bekend dat zowel Delft als Maastricht met eigen regels komen voor de milieuzone in hun binnenstad.​

TLN en evofenedex zijn fel tegenstander van verschillen in regels voor milieuzones tussen steden en pleit voor dezelfde regels door heel het land. Winkels moeten bevoorraad worden en het is voor bedrijven ondoenlijk om goed op de hoogte te zijn van de regels wanneer die voor elke stad anders zijn. Daarom hebben TLN en evofenedex bij politici in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht gevraagd voor een landelijke uniformering van toegangsregels voor vrachtauto’s.

Delft: 85 euro voor elke vrachtauto

In Delft kost het transportbedrijven vanaf 1 mei 85 euro per jaar om met een vrachtauto van meer dan 3.500 kilo de binnenstad in gaan. Dit is de eerste stap in de plannen van de gemeente: de kosten voor de toegang tot de stad kunnen elk jaar stijgen. TLN en evofenedex hebben meegepraat over de plannen van de gemeente Delft. TLN en evofenedex zijn het met de gemeente eens dat er schoner en minder vrachtverkeer in de binnenstad moet zijn. Maar niet op deze manier, omdat dit afwijkt van het landelijke convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering – dat mede door Delft is ondertekend – en voorbij gaat aan het belang van een landelijk geharmoniseerde aanpak om te komen tot zero-emissie bevoorrading van de binnensteden in Nederland. Dit hebben TLN en evofenedex gezamenlijk aangegeven bij de gemeente.

Maastricht: milieusticker

De gemeente Maastricht neigt ernaar alleen voertuigen tot de binnenstad toe te laten met een zogeheten milieusticker. Deze variant bestaat al langer in Duitsland. Binnenkort komen dieselauto’s van vóór 2006 alleen nog maar de binnenstad in met zo’n sticker. Die moet ongeveer 7,50 euro kosten, aldus de gemeente Maastricht. TLN en evofenedex hebben de afgelopen periode verschillende keren bij de gemeente Maastricht aangegeven dat zo’n milieuvignet absoluut niet gewenst is en heeft ook  hier gepleit voor landelijk uniforme toegangsregels.

Landelijk beleid

In de loop van 2005 dreigde een wildgroei aan milieuzones. Mede op verzoek van TLN en evofenedex zijn daarom tussen ministeries, gemeenten, ondernemers en transportsector landelijke afspr​aken gemaakt over de spelregels voor het invoeren van dergelijke ‘milieuzones’. Deze afspraken zijn vastgelegd in het landelijke convenant Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering. Met plaatselijke regels zoals in Maastricht en Delft, lijkt er nu alsnog zo’n wildgroei te ontstaan. Het kabinet gaf in het regeerakkoord aan dat het Rijk het initiatief neemt voor een landelijke aanpak. Met één systeem, met eenduidige categorieën en borden voor milieuzones.

Een schonere distributie van de binnensteden is onderdeel van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie waar TLN als evofenedex partner en aanjager in zijn. Beide ondernemersverenigingen hebben de ambitie om in 2025 de binnensteden zonder uitlaatgassen te bevoorraden. Dat beschrijft TLN ook in zijn duurzaamheidsvisie. Om dat te bereiken, is in ieder geval duidelijkheid nodig van gemeenten. En niet aparte regels voor elke stad.