TLN: geef nu wél steun aan horeca transporteurs

Nu de horeca wederom moet sluiten, moeten ook transportondernemers die de horeca bevoorraden een beroep kunnen doen op overheidssteun. Die oproep doet TLN aan het kabinet. Op dit moment komen transporteurs niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat is onrechtvaardig, vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

bevoorrading horeca binnenstad – Amsterdam – heineken

De transportsector is onlosmakelijk verbonden met de sector die zij bevoorraden. Toch kunnen transportbedrijven geen beroep doen op de TVL. ‘Dat is en blijft oneerlijk’, vindt TLN-directeur Jan Boeve. ‘Als een café dicht moet kan de kroegbaas, die geen bier meer verkoopt, maximaal 90.000 euro overheidssteun aanvragen. Maar de transporteur, die door de horecasluiting minder vervoert, krijgt helemaal niets. Dat valt echt niet te rijmen.’

Vrachtwagens staan stil
‘Bij de totstandkoming van de TVL heeft het kabinet besloten dat alleen bedrijven in bepaalde sectoren een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming. De transportsector valt daar niet onder. ‘Het is ons volstrekt onduidelijk waarom. Nu vallen zwaar getroffen ondernemers gewoon buiten de boot, terwijl hun omzet keldert’, vertelt Jan Boeve. ‘Als bepaalde sectoren, zoals de horeca of evenementenbranche stil staan, staan de vrachtwagens die deze sectoren bevoorraden ook stil. Zodra de horeca weer moet sluiten, heeft dat dus ook grote gevolgen voor transportbedrijven. Daarom roepen wij het kabinet op om gedupeerde transportondernemers nu wél te helpen.