TLN hogelijk verbaasd over oproep om nieuwbouw grootschalige distributiecentra te verbieden

Transport en Logistiek Nederland is hogelijk verbaasd dat het CDA oproept om de bouw van nieuwe grootschalige distributiecentra te verbieden, terwijl gesprekken met het ministerie van Binnenlandse Zaken hierover nog plaatsvinden. De gesprekken die op dit moment lopen gaan juist over slim ruimtegebruik in Nederland. Woensdagmiddag vindt er een commissiedebat plaats over ruimtelijke ordening in de Tweede Kamer.

Aerial view of Semi-Trucks Loading at Logistic Center, Distribution Warehouse

TLN deelt de mening dat er moet worden gekeken naar het gebruiken van bestaande locaties, maar vindt het onverstandig dat er een streep door nieuwe locaties gaat. Logistiek vastgoed is immers van essentieel belang voor de efficiënte en duurzame bevoorrading van onze inwoners en bedrijven.

Daarbij zou de ruimtelijke ordening in Nederland volgens Transport en Logistiek Nederland veel integraler benaderd moeten worden dan tot nu toe het geval is, waarbij multifunctioneel grondgebruik en een goede inpassing in de omgeving cruciaal zijn. Zonder aanvullende ruimte komt de bevoorrading van de groeiende bevolkingsomvang in Nederland in het gedrang; distributiecentra in Nederland hebben voor het overgrote deel alleen Nederland als verzorgingsgebied. Slechts een beperkt aantal houdt ook voorraden aan voor de landen om ons heen.