TLN luidt noodklok AdBlue

Transport en Logistiek Nederland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van AdBlue. Door hoge gasprijzen schalen verschillende fabrieken in Europa de productie van deze stof af. Bij een tekort zijn de gevolgen voor onze sector groot. Een dieselvrachtwagen mag de weg niet op zonder dit additief. Bij een gebrek aan AdBlue staat de transportsector dus stil.

AdBlue tank at filling station

Het belangrijkste bestanddeel van AdBlue is ureum, dat van aardgas wordt gemaakt. Door de extreme prijsstijging van aardgas voelen ureum-fabrikanten zich genoodzaakt de productie te stoppen. Daarmee komt ook de productie en beschikbaarheid van AdBlue in gevaar.

AdBlue is een onmisbaar additief voor moderne dieselmotoren. Het zorgt voor een goede naverbranding en schone uitlaatgassen. Zonder AdBlue voldoen dieselvrachtauto’s niet aan de wettelijk emissie-eisen en mogen  dus niet rijden.

TLN heeft daarom zowel in Brussel als in Den Haag de noodklok geluid, opdat het transport van levensmiddelen, medicijnen en andere goederen niet in gevaar komt. Het wegvervoer moet blijven rijden om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Wij hopen dat er daarom snel actie wordt ondernomen door de EU en de Rijksoverheid.