TLN: ‘Meer asfalt slechts deel van de oplossing’

De mobiliteit in Nederland zit in de lift, meldt het KiM. Om deze opwaartse lijn te borgen, vindt TLN dat niet moet worden gekozen voor alleen een kilometerheffing of alleen meer asfalt. Het moet juist gaan om een combi van bouwen, benutten én beprijzen.

Euro Semi Truck on Highway
Duitsland

​​​​Elk jaar brengt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeeld uit. Daarin staat de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. In hoofdlijnen schetst het KiM een positief beeld:

  • ​het goederenvervoer lag in 2016 boven het niveau van voor de crisis,
  • het goederenvervoer over de weg in Nederland is milieu-efficiënter geworden tussen 2005 en 2016,
  • de containeroverslag in de Rotterdamse haven is in 2016 toegenomen.

Niet in lijn

In deze lijn past een kilometerheffing voor enkel vrachtauto’s niet, meent TLN. Dit gaat de files namelijk niet oplossen en het leidt ook niet tot een verduurzaming van de sector. Immers, slechts een klein deel van het verkeer op de weg bestaat uit vrachtauto’s.

Daarbij komt dat 80 procent van de Nederlandse vrachtautokilometers nu al wordt gereden met de schone Euro 5- of Euro 6-vrachtwagen.

Voor al het verkeer

Als de overheid dan toch kiest voor een kilometerheffing, is het beter om deze voor al het verkeer in te voeren. Het effect op zowel de files als het milieu is dan aanzienlijk groter. Met de opbrengsten van de kilometerheffing kunnen, in overleg met de sector, verdere initiatieven ontplooid worden om het goederenvervoer versneld te verduurzamen.

Verstevigde toepassing van data

TLN pleit in het verlengde hiervan voor een verstevigde toepassing van data, bijvoorbeeld via de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en transportinfrastructuur om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken.

TLN is ook groot voorstander van initiatieven als Talking Traffic: een nieuwe ge​​​​​neratie reisinformatie waarmee iemand voordat hij vertrekt en tijdens zijn reis optimaal geïnformeerd is​. Zo kan hij telkens, op basis van actuele informatie, de meest efficiënte weg en rijstijl kiezen.

Meer nodig

Weliswaar trekt het nieuwe kabinet meer geld uit voor infra en gaat de aandacht uit naar het oplossen van een aantal knelpunten op de weg (waaronder de belangrijke goederencorridors A1, A12, A15 en A58). Maar er is echt meer nodig om ook in de toekomst de mobiliteit in Nederland te kunnen garanderen, aldus TLN. Ook op dit vlak gaat TLN graag het gesprek aan om mogelijkheden en oplossingen te bespreken.