TLN ondersteunt pleidooi voor verruiming venstertijden

Het is belangrijk dat gemeenten transporteurs in de komende periode meer tijd geven om winkels te bevoorraden. In de strijd tegen het coronavirus is het gewenst dat winkels langer open kunnen blijven om zo het aantal klanten te reguleren. Dan moet de bevoorrading daarop kunnen aansluiten.

Supermarkt

Veel gemeenten beperken de tijden dat vrachtwagens binnensteden in mogen. Deze zogeheten venstertijden zijn ingesteld om overlast tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen. In het begin van de coronacrisis hebben veel gemeenten, na overleg met onder meer TLN, deze venstertijden verruimd. In de zomer zijn de reguliere venstertijden weer van kracht geworden.

Met het oog op de te verwachten sinterklaas- en kerstinkopen en het tegengaan van te drukke winkels, klinkt de roep om tijdelijke aanpassing. TLN sluit zich aan bij de oproep van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dat verklaarde eerder deze week: “In dit bijzondere jaar staan supermarkten en foodservicegroothandels voor een grotere uitdaging dan normaal. Daarom doen wij de dringende oproep om in december zoveel mogelijk winkeluren beschikbaar te stellen, de opening van supermarkten op zondag overal toe te staan en de venstertijden voor laden en lossen te verruimen.”