TLN organiseert Brexit-webinar: ‘Een goede doorstroom gaat boven alles’

’n Hele opgave. Zo vat Elmer de Bruin, Brexit-coördinator bij TLN, de voorbereidingen van de transportsector op de Brexit in een notendop samen. En dat hij niet overdrijft, blijkt wel uit het Brexit-webinar van TLN eerder deze week, met medewerking van De Bruin zelf en andere Brexit-experts uit Nederland én Groot-Brittannië.

Brexit computer, getreadyforbrexit

Raymond Scherpenisse, plaatsvervangend directeur bij NIWO, staat stil bij de Eurovergunning, die naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2021 niet meer geldt voor vervoer vanuit de EU op Groot-Brittannië. In plaats daarvan komt de CEMT-vergunning. Probleem is echter dat het aantal CEMT-vergunningen beperkt is, en inmiddels het maximum is bereikt. Scherpenisse hoopt dan ook op een ophoging van het aantal CEMT-vergunningen voor Nederland voor 2022 en daarna. Als alternatief voor de CEMT-vergunning noemt hij de oprichting van een zusterbedrijf in Groot-Brittannië, of de keuze voor onbegeleid vervoer. Een CEMT-vergunning is dan niet nodig. Ook een Britse collega-vervoerder kan een transport op Groot-Brittannië alsnog mogelijk maken door deze (deels) over te nemen. En ook de aanvraag van een CEMT-maandvergunning voor incidenteel vervoer op Groot-Brittannië, denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk, is een optie.

Scherpenisse gaat ook in op de (on)mogelijkheid van bilaterale handelsafspraken tussen de EU en Groot-Brittannië. Nu trekt de EU nog als blok op in de onderhandelingen met Groot-Brittannië. Maar mocht er geen handelsakkoord komen, dan zijn bilaterale afspraken alsnog mogelijk. Ook als het gaat om de Eurovergunning, want Groot-Brittannië kan er dan voor kiezen deze alsnog te accepteren, of niet nodig te achten. Voor wat betreft de geldigheid van Nederlandse vakdiploma’s in Groot-Brittannië na 31 december 2020 blijft Scherpenisse op de vlakte, simpelweg omdat hier nog weinig definitiefs over is te zeggen. Wel geeft hij aan dat de Europese Commissie op dit vlak bezig is met een ‘contingency’ verordening, die de overgang op dit vlak moet versoepelen.

Oog voor efficiëntie

Roel Huiden van Portbase benadrukt vervolgens nog maar eens dat de Brexit voor de transportsector sowieso extra formaliteiten met zich mee gaat brengen, deal of geen deal. Het is daarom zaak extra oog te houden voor de efficiëntie in de Nederlandse havens, bijvoorbeeld via de gezamenlijke ketenoplossing. Maar ook door goed te controleren of iedereen wel voldoende ‘Brexit-ready’ is. Recent onderzoek laat zien dat de ferrymarkt het wat dat betreft goed doet, maar dat er tegelijkertijd nog werk is te verzetten. Want start- en gebruiksklaar ben je pas als in ieder geval alle boekingsgegevens en zendingsnummers structureel voorhanden zijn en de systeemkoppeling met Portbase op orde is. Zowel op Getreadyforbrexit.eu als Brexitloket.nl is hierover één en ander terug te lezen.

Heldere afspraken maken

Stefan Verhagen van TLN/FENEX duidt het belang om ook douane-technisch alles geregeld te hebben voor 1 januari 2021. Bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoeraangifte en de Entry Summary Declaration (ENS). Hierover moeten – tijdig – heldere afspraken worden gemaakt: wie doet wat en wie levert welke gegevens waar aan? Verhagen adviseert verder transporten zo tijdig mogelijk aan te melden, om vertraging bij de douane zoveel mogelijk te voorkomen. Want ook hij stelt: elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. En daarbij komt dat de EU géén overgangsfase aan de grens met Groot-Brittannië kent.

Congestie voorkomen

In het middagdeel lichten de Engelsen hun kant van de Brexit toe. Waar Stefan Kirchner van de Britse ambassade in Den Haag het belang van goede samenwerking benadrukt, gaat Sophie Mew van Eurotunnel in op de controles aan Britse en Franse zijde van de oversteek. Een goede doorstroom gaat boven alles, en daar zijn beide kanten dan ook maximaal op ingericht. Met een goede infrastructuur, zoveel mogelijk checks op één plek en bufferzones om congestie zoveel mogelijk te voorkomen. Als alles goed gaat, hoeft een vrachtwagenchauffeur zijn cabine niet uit, en kan hij soepel doorrijden naar de andere kant van het Kanaal.

Gefaseerde aanpak

Heather Jones en Fiona Gaffney, beiden van de Britse overheid, werken hard aan een soepele Brexit onder de noemer ‘keep business moving’. Overheidsgelden om de ICT, het benodigde kennisniveau en de noodzakelijk infrastructuur te garanderen per 1 januari 2021 moeten hieraan bijdragen. Zo wordt op dit moment geoefend met de Goods Vehicle Movement Service (GVMS). Daar bovenop wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak, omdat naar alle waarschijnlijk niet alles per 1 januari 2021 ‘up-and-running’ is. Belangrijk in dat kader is ook het UK Border Operating Model dat te vinden is op Gov.uk. Dit document biedt inzicht in en toelichting op alle noodzakelijk import- en exportprocedures, bijvoorbeeld in relatie tot de eerdergenoemde ENS en het onmisbare EORI-nummer. Het document wordt regelmaat geactualiseerd.

Praktisch maken

Samen met Roel van ’t Veld, onder andere Brexit-coördinator bij de Douane, worden tot slot twee praktijkcases toegelicht om één en ander praktisch te maken. Zowel Jones als Gaffney verwijzen daarbij naar het ‘Check an HGV is Ready to Cross the Border’-systeem, dat eerder bekend stond onder de naam ‘Smart Freight System’ (voor een demo, klik hier). Dit systeem, deels vergelijkbaar met de ketenoplossing van Portbase, moet de doorstroom aan de grens gaande houden, onder meer aan de hand van zoveel mogelijk vooraanmeldingen. De live-gang van het systeem staat gepland voor 1 januari 2021, en ook dit systeem is op dit moment nog volop in ontwikkeling en wordt mede getest door Nederlandse vervoerders.

Nog een webinar

TLN kijkt, ondanks enige tegenslag met de Engelse internetverbindingen, terug op een geslaagd webinar. En wellicht volgt er binnenkort nóg een Brexit-webinar. De Engelsen hebben namelijk laten weten dat, wanneer er definitief duidelijkheid is over de Brexit-onderhandelingsuitkomst, ze graag opnieuw een webinar met TLN willen organiseren.

Op TLN.nl zijn alle presentaties uit de Brexit-webinar terug te lezen. Ook wordt gestart met de beantwoording van de vragen die voor, tijdens en na de Brexit-webinar zijn gesteld. Ook dit is terug te vinden op TLN.nl.