TLN pleit voor voldoende ruimte logistiek vastgoed

Donderdag 11 mei debatteert de Tweede Kamer over Ruimtelijke Ordening. Op de commissieagenda staat een belangrijk thema voor de logistieke sector, namelijk ‘grip op grootschalige bedrijfsvestigingen’. Dit is een landelijke beleidslijn over de inpassing van grootschalig vastgoed in Nederland. Hier had de Tweede Kamer eind vorig jaar om gevraagd. Vorig jaar hebben Rijk en provincies met elkaar afspraken gemaakt om meer grip te krijgen op nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen.

Industrial estate Hessenpoort in Zwolle seen from above

Het gaat hierbij om een duurzaam en economisch verantwoord vestigingsbeleid dat bijdraagt aan de economische en ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Tijdens het debat van donderdag zal het kabinet verslag doen van de voortgang van dit proces.

TLN heeft samen met VNO-NCW, MKB Nederland, evofenedex en de Logistieke Alliantie een notitie opgesteld. In deze notitie, die is aangeboden aan verschillende Kamerleden, doen we een aantal aanbevelingen voor de optimale inpassing van logistiek vastgoed in ons land. TLN blijft benadrukken dat er voldoende ruimte moet zijn voor de logistieke sector in Nederland. Logistieke ketens zijn de bloedsomloop van de Nederlandse economie. Moderne hubs blijven nodig om goederenstromen te optimaliseren en Nederland duurzaam te bevoorraden.

Wij hebben als sector begrip voor de weerstand tegen bepaalde vormen van logistiek vastgoed. Er zijn erg veel mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Denk maar eens aan meervoudig ruimtegebruik of een mooiere inpassing in het landschap. In de notitie worden slimme oplossingen genoemd, maar wordt ook gepleit voor integraal beleid. TLN juicht samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten toe.

Lees hier de notitie logistiek vastgoed