TLN positief over brief investeringsprogramma Rijk

TLN is in eerste reactie positief over de afspraken die in de bestuurlijke MIRT-overleggen tussen de minister en de regio’s zijn gemaakt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte vanavond per brief bekend wat de plannen zijn.

Knooppunt-5

​TLN is blij met de plannen voor onder andere een aantal wegtrajecten die hoog op de wensenlijst van TLN staan. Daarbij gaat het over de A2 Deil-Den Bosch en de A15 Papendrecht-Gorinchem, met een mogelijke uitbreiding van het onderzoekstraject op deze trajecten.

Verkenning

Ook de aangekondigde onderzoeken op de A1/30 Barneveld en A28 Amersfoort-Zwolle zijn voor TLN belangrijk. Positief is ook dat er wordt gestart met een MIRT-verkenning A4 knooppunt Burgerveen-N14. Omdat dat het knelpunt is met verreweg de meeste schade voor het vrachtverkeer (ruim 19 mln euro in 2016) roept TLN de minister en de regio op hier vaart achter te zetten.

Bestuursovereenkomst

Verder is TLN blij met de afspraak dat voor het traject A20 Nieuwerkerk-Gouda begin 2019 een bestuursovereenkomst wordt gesloten, met een versnelde realisatie van 1 tot 2 jaar als mogelijk resultaat.

Extra truckparkings

Ten slotte is TLN positief over de afspraak dat partijen gezamenlijk de kansen en mogelijkheden voor de zo belangrijke beveiligde extra truckparkings op de goederencorridors in beeld gaan brengen.