TLN: schadeclaim truckkartel nu niet verdampt

Met de recente truckkartel-uitspraak van de rechter denken gedupeerden wellicht dat hun schadeclaim in één klap is verdampt. Dit is echter niet het geval. Interessant is om te weten welke vraag vooraf ging aan de uitspraak van de rechter.

claimtruckfabrikanten-4

​In de zomer van 2017 verzoekt de stichting Aequitas (in feite MKB-Claim) de rechtbank Amsterdam een zogenaamde ‘preprocessuele comparitie’ te bepalen. In een vroeg stadium van een zaak wordt dan de hulp in geroepen van de rechter om behulpzaam te zijn bij het tot stand brengen van een collectieve schikking.

Drie doelen

De stichting beoogde met dit verzoek drie doelen te bereiken:

  1. Uitvinden of de truckfabrikanten bereid zijn om een collectieve schikking te treffen
  2. De comparitie (een bijeenkomst bij de rechtbank) gebruiken als regiezitting, waarbij afspraken gemaakt kunnen worden over hoe een eventuele procedure moet worden gevoerd als blijkt dat fabrikanten niet willen schikken
  3. Informatie loskrijgen over inkoopprijzen, lijsten met bruto adviesprijzen, verkoopprijzen en alle informatie omtrent de gemaakte prijsafspraken, om deze te gebruiken tijdens de schikkingsonderhandelingen

Afwijzing

De rechtbank komt in de uitspraak van 29 maart echter tot de conclusie dat het verzoek van de stichting moet worden afgewezen. De rechtbank is namelijk van mening dat er op dit moment geen zicht is op een succesvolle bijeenkomst van de truckfabrikanten, waarbij kan worden gekomen tot een schikking. Het eerste doel is zodoende onhaalbaar geworden.

Ook het tweede doel wordt niet bereikt. De rechtbank is namelijk van mening dat de stichting bij het opstellen van het verzoek wel heel snel klaar was. Het verzoekschrift had bijvoorbeeld meer informatie moeten bevatten over de geschilpunten en moeten aangeven op welke van die punten rechterlijke bijstand wordt verlangd.

En ook het derde doel wordt niet bereikt. Omdat de rechtbank van mening is dat een collectieve schikking er niet in zit, is de gevraagde informatie voor het proberen te bereiken van zo’n schikking niet relevant.

NLTruckkartel

NLTruckkartel – het initiatief van TLN, Hausfeld & TVM – hanteert voor wat betreft de schadeclaim een eigen en andere strategie. Een strategie die zich, gelet op het bovenstaande, laat raden.