TLN tevreden met coalitieakkoord Gelderland

TLN is tevreden met het coalitieakkoord in Gelderland, maar plaatst ook kanttekeningen. Veel wensen van TLN zijn terug te lezen in het coalitieakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en CU.

Arbeidsrecht-5

​Vorig jaar zomer presenteerde TLN de Gelderse position paper, met daarin de grootste uitdagingen voor de transportsector in Gelderland. TLN sprak met politici, verkiezingsprogramma-commissies en was medeorganisator van het logistieke debat in Gelderland. Veel punten van TLN zijn nu overgenomen in het coalitieakkoord.

Mobiliteit

Tot tevredenheid van TLN heeft de coalitie in Gelderland aangegeven aan de slag te gaan met het verbeteren van de N786-Dieren-Apeldoorn, de N18 (2e fase) én de verbreding van de A15 in Rivierenland. Ook wordt vastgehouden aan al gemaakte afspraken en verkenningen, zoals bij de A1/A30, A28, de doortrekking van de A15 en de bereikbaarheidsproblemen van de A50 bij Bankhoef. Wat de A50 betreft, hoopt TLN dat Gelderland met Noord-Brabant in gesprek wil over de voorfinanciering van een structurele aanpak.

Verduurzaming

In de position paper gaf TLN ook aan dat de mobiliteit moet verduurzamen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van voldoende laafinfrastructuur en mogelijkheden om schone brandstoffen te tanken. In het coalitieakkoord is aangegeven dat Gelderland wil werken aan uitbreiding van laadinfrastructuur en ontwikkelingen rondom waterstof. Ook wil het met gemeenten en regio’s hiervoor versnellingsteams vormen. TLN wil dat Gelderland hierbij ook oog heeft voor het goederenvervoer en niet alleen voor het personenvervoer.

Verkeersveiligheid

Verder is er aandacht voor verkeersveiligheid, voor TLN een belangrijk onderwerp. Nog steeds vallen er teveel verkeersslachtoffers in Nederland, zeker op provinciale wegen. TLN is daarom blij dat Gelderland met een plan komt om de verkeersveiligheid te vergroten.

Truckparkings

TLN mist de ontwikkeling van beveiligde truckparkings in het coalitieakkoord van Gelderland. Dat is opmerkelijk, omdat Gelderland TLN onlangs steunde met een brief naar de minister over de 45 uurs rust in de cabine. Ook werkt Gelderland samen met TLN in een Rijksprogramma voor de realisatie van meer truckparkings. TLN is benieuwd of Gelderland nog steeds prioriteit geeft aan de ontwikkeling van veilige truckparkeerplaatsen en gaat hierover graag met het nieuwe provinciebestuur in gesprek.