TLN: voorkom chaos van eerste lockdown

Bij nieuwe coronamaatregelen voor het vrachtverkeer moet de Europese Unie duidelijke en uniforme regels vaststellen die gelden voor alle lidstaten. Het sluiten van grenzen leidt tot enorme verstoringen in de logistieke keten en problemen in de bevoorrading van winkels. De Europese Unie moet er alles aan doen om dat te voorkomen, aldus TLN-directeur Jan Boeve.

Trucks queuing for the channel – Kanaal – Brexit – drukte

Jan Boeve: ‘Het is belangrijk dat we gezamenlijk de strijd tegen het coronavirus aangaan. Daarbij is de volksgezondheid de eerste prioriteit. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat landen opeens hun grenzen sluiten of dat lidstaten verschillende maatregelen instellen. Een situatie zoals nu in het Verenigd Koninkrijk moeten we koste wat kost voorkomen.’

Duidelijk, uniform en werkbaar
Bij de uitbraak van het coronavirus in maart sloten landen op verschillende momenten hun grenzen en stelden ze verschillende eisen aan binnenkomend vrachtverkeer. ‘Dat leidde tot een wirwar van regels en chaos bij grenzen, met enorme files en wachttijden tot gevolg’, aldus Boeve. ‘Het goederenvervoer is en blijft onmisbaar voor de bevoorrading van onze winkels, apotheken en ziekenhuizen. En het vrachtverkeer moet zoveel mogelijk onbelemmerd door kunnen rijden. Laten we alsjeblieft leren van onze lessen en bij eventuele nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat regels duidelijk, uniform en werkbaar zijn.’