TLN: voorkom economische schade door coronafiles

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld neemt de verkeersdrukte toe. Door coronafiles dreigt Nederland vast te lopen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met nog meer economische schade tot gevolg. Dat moeten we voorkomen. TLN roept het kabinet op om juist nu extra te investeren in infrastructuur.

Driving slow in a traffic jam at night, rush hour

Ook na de uitbraak van het coronavirus bleven vrachtwagens doorrijden om Nederland te bevoorraden. Nu steeds meer mensen de weg op gaan en de verkeersdrukte toeneemt, dreigen diezelfde vrachtwagens door “coronafiles” tot stilstand te komen.

Economische Schade
Dat moeten we voorkomen, onderstreepte TLN-voorzitter Elisabeth Post tijdens het online evenement ‘Mobiliteit in Transitie’ van de Mobiliteitsalliantie: ‘Vóór de coronacrisis was er in het beroepsgoederenvervoer een schadepost van 1.4 miljard euro per jaar door filevorming. Onze grote zorg is dat we straks, als iedereen weer aan het werk gaat, meer files krijgen op de weg. Wij vinden dat we nú moeten nadenken over de maatregelen die we nú kunnen nemen om straks nieuwe files te voorkomen’.

Extra investeren
TLN roept het kabinet daarom op om extra te investeren in infrastructuur. ‘Laten we ons uit de crisis investeren. Dat is goed voor de borging van de doorstroming, het is goed voor de bouw én het is goed voor onze economie’, onderstreepte Elisabeth Post in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.
Daarnaast biedt de crisis ook de kans om de digitalisering en verduurzaming van de sector te versnellen. Dat kan de overheid doen door in te zetten op praktische, digitale oplossingen, zoals het delen van mobiliteitsdata tussen publieke en private partijen. ‘Zo kunnen vrachtwagens beter beladen worden en wordt de vervoersketen nóg efficiënter’, benadrukte Post. ‘Investeer ook in duurzame oplossingen, zoals elektrische vrachtwagens en voldoende laadinfrastructuur voor vrachtauto’s. Want daar is nog geen begin in gemaakt.’