TLN: ‘Voorstel minister over ‘reïntegratieboete’ te dun’

Meer dan de helft van de werkgevers heeft last van de regels rond loonbetaling bij langdurige ziekte, zo blijkt uit eigen onderzoek van het ministerie. De nu voorgestelde oplossing is ronduit teleurstellend.

Loon20doorbetaling-1

Loonbetaling bij langdurige ziekte is duur, vaak onredelijk voor de werkgever en de reïntegratie-verplichtingen zijn te strikt. De minister had beloofd hier wat aan te doen. Op 9 maart verscheen zijn voorstel hiervoor op internet en het is ronduit teleurstellend. In plaats van dat de minister echt iets doet aan de kern van het probleem, verplaatst hij wat hekjes in de regelgeving. Werkgevers schieten er niets mee op.

Onderscheid

De minister stelt voor om de regels voor het opleggen van een loonsanctie iets te veranderen. Hij heeft de intentie om onderscheid te gaan maken tussen eigen risicodragers en publiek verzekerde werkgevers. Voor eigenrisicodragers stopt het UWV met het toetsen op reïntegratie-inspanningen. Daar dus geen loonsanctie meer. Maar publiek verzekerden, het overgrote merendeel van de werkgevers in de sector, hebben daar niets aan. Ze krijgen hooguit de mogelijkheid om aan het UWV te vragen of hun reïntegratieplan de toets kan doorstaan. Die toets kost ook nog eens geld.

Beter verdelen

Volgens TLN staat het voorstel van de minister wel heel erg ver af van zijn eerdere toezegging de lasten te verlichten. De minister doet niets aan de lastenvermindering of de hoge kosten of de onredelijkheid van sommige situaties. TLN roept op de risico’s beter te verdelen tussen werkgever, werknemer en overheid. Deze komen nu te eenzijdig bij de werkgever terecht.​