TLN-voorzitter lid van Sociaal-Economische Raad

Sinds begin deze maand is TLN-voorzitter Arthur van Dijk namens VNO-NCW lid van de Sociaal-Economische Raad.

Arthur20van20Dijk-3

​De SER adviseert kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen met betrekking tot sociaal-economisch beleid. Het advies is zowel gevraagd als ongevraagd. Eén van de belangrijkste actuele dossiers is de inrichting van het pensioensysteem in ons land.

Naast advies heeft de SER ook een bestuurlijke taak. Het gaat daarbij om de uitvoering van een aantal wetten die voor het bedrijfsleven van belang zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de taken die de SER uitvoert op grond van de Wet op de ondernemingsraden, ter bevordering van de medezeggenschap in ondernemingen.

Een derde taak van de SER is het stimuleren van werkgevers- en werknemersorganisaties om het algemeen belang in het oog te houden. Daarbij is zelfregulering een centraal thema. Daarbij gaat het onder meer om fusiegedragsregels en consumentenvoorwaarden.