TLN wil duidelijkheid subsidieregeling zero-emissievrachtwagen

TLN wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat snel duidelijkheid biedt over de subsidieregeling voor zero-emissievrachtwagens (ZE-vrachtwagens). Voor transportondernemers is namelijk nog onduidelijk welke regeling zij de komende jaren kunnen verwachten.

Op dit moment rijden er 114 trucks met een emissievrije aandrijving in Nederland. Om steden vanaf 2025 emissievrij te bevoorraden zijn er straks zeker 5000 elektrische vrachtwagens nodig.

Klimaatakkoord
Om de groei van het aantal ZE-vrachtwagens aan te jagen, is in het klimaatakkoord een stimuleringsregeling van 94 miljoen euro voor vrachtauto’s vastgesteld. Het uitgangspunt van deze regeling is een aanschafregeling waarmee maximaal 40% van de meerkosten van een ZE-voertuig ten opzichte van het fossiele alternatief gesubsidieerd wordt. Een concrete subsidieregeling hiervoor, die de noodzakelijke opschaling in gang zet, ontbreekt echter nog.

Tweede Kamer
In het schriftelijk overleg Duurzaam Vervoer van donderdag 8 oktober roepen ook de fracties van D66 en ChristenUnie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om snel duidelijkheid te geven over een stimuleringsprogramma voor ZE-vrachtwagens en bestelauto’s. TLN dringt hier al langer op aan bij het ministerie en onderstreept dat er snel duidelijkheid moet komen rond het beloofde stimuleringsprogramma, zodat transportondernemers weten waar zij aan toe zijn.