TLN wil geleidelijke afschaling coronamaatregelen

TLN voorziet dat er problemen ontstaan wanneer EU-landen coronamaatregelen voor goederenvervoer gaan afschalen. Op dit moment gelden er in Europa tijdelijke regels voor vrachtvervoer. TLN pleit voor een geleidelijke en ruimhartige overgangsperiode, zodat vrachtwagens niet stil komen te staan. Minister Cora van Nieuwenhuizen steunt deze oproep.

Europa

Vanwege de coronacrisis zijn er in heel Europa veel versoepelende maatregelen voor de transportsector genomen. Zo kunnen chauffeurs doorrijden met een verlopen rijbewijs of code 95 en geldt er een versoepeling van de rij- en rusttijden. EU-lidstaten bepalen zelf welke maatregelen zij wel of niet nemen. Deze zijn niet uniform. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid en verwarring.
Wanneer de crisis zijn keer neemt en de coronamaatregelen worden teruggedraaid, dreigen er problemen voor het internationaal goedervervoer te ontstaan. De tijdelijke regelgeving verschilt nu al per lidstaat en ook de afbouw daarvan zal niet gelijktijdig gebeuren.

Rij- en rusttijden
Ten aanzien van rij- en rusttijden past ieder land verschillende verruimingsmaatregelen toe. Als de autoriteiten hier strenger op gaan controleren leidt dat geheid tot problemen. Zo kan een chauffeur die vanaf Frankrijk naar Nederland reist en de Franse rij- en rusttijden aanhoudt, beboet worden in België omdat daar strengere regels gelden.

Geleidelijke normalisering
TLN pleit daarom voor een geleidelijke normalisering van de maatregelen. In die periode moeten er uniforme en praktische afspraken worden gemaakt, waarbij Europese landen elkaars maatregelen erkennen. Daarnaast moet de handhaving van de regels voor een lange tijd coulant zijn, zodat het vrachtverkeer niet stil komt te staan.

Europese Commissie
Naar aanleiding van de inbreng van TLNhebben Europarlementariërs Caroline Nagtegaal en Vera Tax op dinsdag 28 april hierover gesproken met de Eurocommissaris voor vervoer, Adina-Ioana VăleanDe twee Europarlementariërs vroegen aan Vălean of en hoe de Europese Commissie de afschaling van versoepelingen kan coördineren. 

Steun van minister
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de oproep van TLN. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt zij het belang van het vrij verkeer van goederen. Daarbij pleit zij voor de brede implementatie van Green Lanes en een uniforme verlenging van verlopen rijbewijzen en beroepscertificaten voor alle lidstaten. De minister gaat dit aankomende woensdag bij de Europese Transportraad aanbevelen.