TLN wil snelle oplossing voor afsluiting A7 bij Sneek

Sinds 14 december is de Prinses Margriettunnel (1976) in de snelweg A7 bij Sneek gesloten. Dat was nodig, nadat Rijkswaterstaat ernstige schade ontdekte aan het kunstwerk. Hierdoor is er geen (vracht)verkeer mogelijk over de A7 tussen Joure en Sneek.

Prinses Margriettunnel

Rijkswaterstaat, provincie Friesland omliggende gemeenten en de politie zijn met elkaar in overleg om te kijken hoe om te gaan met deze calamiteit. Ankers die de tunnelbak op zijn plek moeten houden laten los, maar wat hiervan de oorzaak van is moet nader onderzocht worden.

In de tussentijd is deze weg afgesloten en zijn weggebruikers genoodzaakt om te rijden. Voor het vrachtverkeer zijn er beperkte mogelijkheden omdat diverse bruggen in de regio gewichtsbeperkingen hebben omdat ze in slechte staat verkeren en vervangen of gerepareerd moeten worden zoals de brug bij Spannenburg in de N354.

De gevolgen en impact voor (transport) bedrijven in de regio zijn groot en hebben een forse financiële impact. Rijkswaterstaat geeft aan dat de afsluiting en reparatie nog maanden kan duren. TLN wil vanzelfsprekend dat het kunstwerk zo snel mogelijk gerepareerd wordt, zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de doorgang.

TLN is hierover in contact over met Rijkswaterstaat. TLN heeft aangegeven dat de voorkeur ligt bij het naar voren halen van de al geplande reguliere onderhoudsopgave, indien dit zorgt voor een kortere afsluiting van de weg voor het vrachtverkeer.