TOGS-regeling moet ook voor transport gelden

TLN is van mening dat transportondernemers ook in aanmerking moeten komen voor de TOGS-regeling, een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. Veel leden in de groep van kleine transportbedrijven worden immers hard getroffen door de coronacrisis.

TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Bij het bepalen van de sectoren die wel of niet in aanmerking komen voor een uitkering, is uitgegaan van de zogeheten SBI-codes, de Standaard Bedrijfsindeling die het CBS heeft opgesteld. Die werkwijze sluit niet aan bij de praktijk van alledag, zo blijkt.

Dezelfde problemen

Transportondernemers, zeker ook de kleinere transportbedrijven met een relatief lage omzet, die hun werkzaamheden volledig voor bijvoorbeeld de retailketen verrichten, en nu geen diensten kunnen verrichten en grote omzetverlies draaien, komen niet in aanmerking voor de TOGS-regeling. De winkels die zij bevoorraden komen wel in aanmerking voor de TOGS. Daarnaast hebben transportondernemers ook hoge vaste kosten, zoals bijvoorbeeld leaseverplichtingen of verzekeringen die contractueel vaak niet opgezegd kunnen worden. Zeker voor de groep kleine bedrijven die nu gedupeerd zijn zou een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen zeer wenselijk zijn en aansluiten bij de doelstelling van de TOGS.

Onrechtvaardigheid uit de weg ruimen

Bij de vormgeving van de overheidsmaatregelen is gekozen voor eenvoud, zoals het gebruik van de SBI-codes. Dat doet onrecht aan een niet onbelangrijk deel van de ledenkring van TLN. In de vele en dagelijkse contacten met ministeries en centrale werkgeversorganisaties wordt er voor gestreden om deze onrechtvaardigheid uit de weg te ruimen. Voorzitter Elisabeth Post en directeur Jan Boeve zetten zich hiervoor persoonlijk in.