TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Sinds het begin van de coronacrisis is er een breed pakket aan steunmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de NOW-regeling, de Tozo en TVL-regeling. Minder bekend is de TONK, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Rekenmachine / geld

De TONK is gericht op het bieden van ondersteuning aan mensen die door corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan niet om de ondernemerskosten, maar om de privékosten. Denk hierbij aan huur, aflossing, hypotheek(rente) en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water en licht. Ook ondernemers, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen van de regeling gebruik maken. Zo kan het zijn dat zij niet gebruik kunnen maken van een van de andere steunmaatregelen maar wel van de TONK. Het zou bijvoorbeeld kunnen betreffen zelfstandigen met een werkende partner of mensen met een eigen bedrijf.

De regeling geldt voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021. De uitvoering van de TONK geschiedt door de gemeenten en zij kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud van de regeling en kunnen ten behoeve daarvan zelf beleidsregels opstellen op basis van de Participatiewet. De inhoud verschilt dus per gemeente. Zo houdt de ene gemeente geen rekening met het privévermogen en de andere gemeente wel. Ook de hoogte van de uitkering verschilt per gemeente. De TONK hoeft veelal niet te worden terugbetaald, maar kan in sommige gevallen ook als lening worden verstrekt.

Wil je meer weten en weten of je voor de TONK in aanmerking komt, neem dan contact op met je woongemeente.