Toolkit sluit praktisch onderwijs beter aan op logistiek

Logistieke bedrijven en het beroepsonderwijs in Gelderland hebben de afgelopen 3 jaar een boost gegeven aan vraaggestuurd onderwijs in de provincie. De resultaten hiervan zijn nu verwerkt in een praktische toolkit.

Enkele jaren terug vroeg een aantal logistieke bedrijven, actief binnen Logistics Valley, het regionale beroepsonderwijs om meer vraaggestuurd onderwijs te leveren. Dit leidde in 2017 tot de totstandkoming van een publiek-private samenwerking (PPS), tussen de betrokken logistieke bedrijven en ROC Nijmegen, ROC Rivor en het Graafschap College. Gezamenlijk zijn de wensen en mogelijkheden op het gebied van vraaggestuurd onderwijs in de provincie in kaart gebracht.

De hieruit voortvloeiende en nu opgeleverde toolkit ‘Het begeleiden van studentprojecten in de praktijk’ vormt een handvat voor alle docenten in het MBO (niveau 3 en 4) die vraaggestuurde projecten voor het logistieke bedrijfsleven (willen) oppakken met hun studenten. Dit moet gaan bijdragen aan een nog betere aansluiting van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk.

Download hier de volledige handleiding en toolkit