Tot 3 maart geen CBR-examens

Vanwege de verlenging van de lockdown schrapt CBR alle rijexamens tot en met 2 maart. Theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen voor code 95 gaan tot en met dinsdag 2 maart niet door.

Rijbewijsa

Deze maatregel tegen corona was eerder al uitgebreid van 15 december tot en met 9 februari. Die periode is nog langer geworden door het besluit van het kabinet om de lockdown opnieuw te verlengen, meldt het CBR.

Inhalen
Na de verlengde lockdown kan alles zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel een reservering worden gemaakt. Alle opleiders en de klanten van wie de examens, toetsen, rijtesten en cursussen niet doorgaan, krijgen per e-mail bericht van het CBR. Voor beroepspraktijkexamens geldt dat opleiders zelf kunnen aangeven wie voorrang krijgt binnen de toegekende capaciteit. De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.

Code 95
De geldigheid van certificaten, examenresultaten en code 95 certificaten die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn eerder verlengd. Voor het certificaat van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs (code 95) wordt in Europees verband overlegd en een nieuwe coulanceregeling vastgesteld. Deze internationale afspraken gaan boven de nationale coulance. Deze nieuwe verordening zal waarschijnlijk aansluiten op de eerdere verordening. Zodra hierover uitsluitsel is, komt hierover bericht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.