TransportLAB prijst Simacan-TransFollow

Volgens TransportLAB heeft Simacan-TransFollow de beste oplossing aangeleverd voor hedendaagse en toekomstige logistieke problematiek.

Innovaties20en20trends20in20de20logistiek-1

Als vervolg op de eerste TransportLAB Hackathon in 2016 organiseerde TransportLAB – een netwerkorganisatie die innovatie in de transport- en logistieke sector initieert, begeleidt en implementeert – samen met partners in de keten dit jaar wederom een online challenge, met als gezamenlijk doel logistieke vernieuwing te stimuleren. Dit jaar was het thema ‘logistics mobility’.

Oplossingen bedenken

Deelnemers aan de hackathon konden de afgelopen 4 weken praktische, slimme en mobielvriendelijke oplossingen bedenken voor een algemeen logistiek vraagstuk of voor een van de drie specifieke logistieke uitdagingen. De jury beoordeelde de oplossingen op basis van meerdere criteria, zoals impact op de logistiek, potentieel en schaalbaarheid.

Direct inzicht

Simacan/TransFollow won met een applicatie voor verkeerscentrales waarbij de control tower van Simacan met de digitale (e-CMR) vrachtbrief van TransFollow wordt verbonden. Zo krijgen de hulpdiensten direct inzicht in de lading van een ‘verongelukte’ vrachtwagen.

Juiste materieel

Dit is essentieel als het gaat om trucks met gevaarlijke stoffen en de ernstige gevolgen die dit te weeg kan brengen. Door dit inzicht kan de wegbeheerder de in te schakelen hulpverlener(s) laten uitrukken met het juiste materieel en kan er voortaan sneller een besluit genomen worden over het al dan niet vrijgeven van de rijbanen.