Transportraad wil Europese exitstrategie

De Transportraad wil een gecoördineerde exitstrategie als coronamaatregelen worden afgeschaald. TLN pleitte al eerder voor een geleidelijke en ruimhartige overgangsperiode, waarbij EU-lidstaten elkaar regels en maatregelen accepteren.

Gisteren spraken alle Europese transportministers voor de tweede keer met elkaar tijdens de Transportraad. Tijdens dat overleg bespreken de ministers de knelpunten voor het internationaal goederenvervoer.

Exitstrategie
Een van die knelpunten ontstaat wanneer landen de huidige, versoepelende coronamaatregelen gaan afbouwen, meent de raad. Op dit moment bepalen EU-lidstaten nog zelf welke maatregelen zij wel of niet nemen. Ook de afbouw van die tijdelijke regelgeving zal niet gelijk lopen. De Transportraad erkent de noodzaak van een gecoördineerde exitstrategie, zodat er duidelijkheid ontstaat en het vrachtverkeer niet stil komt te staan. TLN pleitte eerder voor een geleidelijke en ruimhartige afschalingsperiode en is verheugd dat ook de Europese ministers daar het belang van inzien.

Rijbewijzen en code 95
De Europese Commissie bracht dezelfde dag een voorstel uit waarin zij onder andere pleiten dat alle verlopen rijbewijzen en beroepscertificaten, zoals de code 95 en APK, in alle EU-lidstaten tot zes maanden na de verloopdatum geldig blijven. Ook deed de Commissie voorstellen om de beoordeling rond financiële draagkracht wat te versoepelen zodat bedrijven die vergunning willen aanvragen of verlengen, maar door omzetverlies daar geen aanspraak op maken, worden ontlast. Veel Europese transportministers zijn positief over deze uniforme regelgeving. De Raad en het Europees Parlement gaan nu aan de slag met de voorstellen die de Europese Commissie presenteerde.

Plek in Europees herstelfonds
De transportsector moet ook de aandacht krijgen in de discussies rond een Europees Herstelfonds, meent de Transportraad. De Commissie gaf aan dat zij de komende weken nog met aanvullende voorstellen hierop komt.