Tweede Kamer wil dat minister knelpunten wegen oplost

TLN ziet een aantal wensen voor investeringen in infrastructuur door de Tweede Kamer gehoord. De Kamer stemde in met een aantal moties van 11 december, waarin Kamerleden verkeersminister Van Nieuwenhuizen vroegen om aanpak van belangrijke knelpunten.

Ring20Utrecht-3

​​​Vooruitlopend op dat overleg presenteerde TLN zijn Economische Wegwijzer 2017, met daarin de belangrijkste wensen voor het aanpakken van
knelpunten op het hoofwegennet.

A15 en A2​0

TLN is blij dat de Tweede Kamer instemde met ingediende moties over de A1, de A15, de A20 en de ring Utrecht: al die knelpunten stonden op het wensenlijstje van TLN.

De Kamer roept de minister op om samen met provincie Zuid-Holland vervroegd geld beschikbaar te stellen voor de versnelde verbreding van de A20 Gouda-Nieuwerkerk. Dit knelpunt staat op plaats 9 in de top-20 met duurste files voor het vrachtverkeer in 2016.

Voor de A15 – waarvan het traject Papendrecht-Gorinchem op de tweede plaats in de top-20 staat – vraagt de Kamer de minister te kijken naar oplossingen voor knelpunten op de gehele A15 en daarbij ook te zoeken naar oplossingen waarvoor geen lange wettelijke procedures nodig zijn.

A1 en ring Utrec​ht

Voor de belangrijke vrachtcorridor A1 vraagt de Kamer de minister samen met de regio concrete plannen uit te werken voor de oplossing van het knooppunt A1/A30 en het stuk A1/A35 tussen Azelo en Buren.

Verder verzoekt de Kamer de minister om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen met de gemeente en provincie Utrecht over de noodzakelijke investeringen voor de N230, de Noordelijke Randweg Utrecht. Dit draagt bij aan oplossing van de files rondom Utrecht en het functioneren van de ‘draaischijf van Nederland’.

Andere we​​gen

Naast de knelpunten die hoog op de wensenlijst van TLN staan, heeft de Tweede Kamer moties over enkele andere belangrijke wegen aangenomen. Zo wil de Kamer dat de minister onderzoekt hoe de problemen op de A28 tussen Zwolle en Hoogeveen op te lossen, zoals zij nu al doet voor het traject Hoevelaken-Hattemerbroek.

Voor de A7 en de A8 tussen Zaandam en Purmerend wil de Kamer dat de minister de bestaande spitsstroken opwaardeert tot volwaardige rijstroken. Verder verzoekt de Kamer de regering om met de regio te overleggen over extra investeringen in verkeersveiligheid op de N59.

​Verwo​​rpen

De Tweede Kamer heeft ook een aantal moties verworpen. Zo wordt verbreding van de N35 bij Mariënheem niet gesteund. TLN heeft altijd gepleit voor volledige verdubbeling van de N35. Ook was er geen meerderheid voor de verbreding van de A2 Weert-Eindhoven. Dat gold ook voor een motie om knooppunt Hooipolder op de A59 verkeerslichtenvrij te maken. ​​