Uitbreiding kraamverlof partners naar vijf dagen

De Tweede Kamer wil dat partners voortaan niet twee, maar vijf dagen kraamverlof krijgen na de bevalling. De Eerste Kamer moet nog stemmen over dit voorstel.

New favourite toy
Shot of a little baby sitting on a floor and playing with his dad

​Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling het recht op twee dagen verlof, op te nemen binnen vier weken, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen. In de voorgestelde nieuwe regeling wordt dit per 1 januari 2019 verlengd naar vijf dagen.

Aanvullend kraamverlof
Daarbovenop krijgen partners per 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste half jaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon).

Uitbreiding adoptieverlof
De huidige regeling voor adoptieverlof wordt in het wetsvoorstel verruimd met twee weken naar zes weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.