Uitbreiding LZV wegennetwerk in Duitsland. Wat verandert er?

Het LZV wegennetwerk in Duitsland is uitgebreid. Goed nieuws natuurlijk, maar wat verandert er nu precies? Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste punten.

Ecocombi20en20LZV-5

Waar moet aan voldaan worden?

Een Nederlandse LZV zal niet zomaar voldoen aan de Duitse eisen. De verschillen voor wat betreft zaken als draaicirkel, aanwezigheid van remschijven rondom en bepaalde veiligheidssystemen die op het voertuig aanwezig moeten zijn, blijven namelijk bestaan. Om ermee in Duitsland te mogen rijden, is een goedkeuring van een Duitse keuringsinstantie (TÜV, Dekra) vereist. Daarnaast is het maximum gewicht voor LZV’s in Duitsland beperkt tot 40 ton respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer.

​Neem contact op

Uiteraard is TLN het aanspreekpunt voor meer informatie en kan TLN ondernemers bijstaan bij het doorlopen van de procedure om met een LZV Duitsland te betreden. Meer informatie of vragen? Stuur een bericht naar: asmit@tln.nl