Update Stadshubs.nl

In april 2022 staat de volgende update van de TLN-kaart Stadshubs.NL gepland. Naast TLN-leden die op dit moment gebundeld èn al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen nu ook stadshubs op de kaart worden opgenomen die geen TLN-lid zijn. Voor deze bedrijven geldt vanzelfsprekend eveneens dat zij moeten voldoen aan het criterium bundelen èn het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer.

Parcel Delivery Man On Bike In Amsterdam –  DHL – Fietskoerier – Cargobike – binnenstad

Opname op Stadshubs.NL is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn hieraan kosten verbonden.

Filters geven de mogelijkheid om selecties op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied en combinaties hiervan te maken.  De kaart geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren. Op de kaart staan ook de milieu- en zero-emissiezones, bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. De kaart is eveneens beschikbaar via www.opwegnaarzes.nl.

Jouw bedrijf ook op Stadshubs.NL
Voldoet jouw bedrijf aan bovengenoemde criteria en staat het nog niet op de kaart? Neem dan vóór 25 maart a.s. contact op met Anne-Marie Nelck via anelck@tln.nl of 06-51806332. We nemen jullie dan mee in de update van april.