Update Stadshubs.nl

In oktober 2023 staat de volgende update van de TLN-kaart www.stadshubs.nl gepland. Naast stads- en regiohubs van TLN-leden die op dit moment gebundeld en al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen ook stads- en regiohubs op de kaart worden opgenomen die geen TLN-lid zijn. Voor deze bedrijven geldt vanzelfsprekend eveneens dat zij moeten voldoen aan het criterium bundelen en het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer. Opname op www.stadshubs.nl is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn hieraan kosten verbonden.

www.stadshubs.nl

www.stadshubs.nl

Filters geven de mogelijkheid om selecties op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied en combinaties hiervan te maken. De kaart geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren. Op de kaart staan ook de milieu- en zero-emissiezones, bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. De kaart is eveneens beschikbaar via www.opwegnaarzes.nl.

Jouw bedrijf ook op Stadshubs.NL
Voldoet jouw bedrijf aan bovengenoemde criteria en staat het nog niet op de kaart? Neem dan vóór 14 september a.s. contact op met Anne-Marie Nelck via anelck@tln.nl of 06 – 51 80 63 32.