UWV: laatste oproep voor definitieve aanvraag NOW

Het UWV roept ondernemers op om vóór 31 oktober de definitieve aanvraag voor de NOW-1 in te dienen. Als zij dat niet doen, moet het eerder ontvangen voorschot volledig terugbetaald worden.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-4

In totaal ontvingen ruim 139.000 bedrijven een voorschot voor de eerste periode van de NOW, die liep van maart tot en met mei 2020. Sinds oktober vorig jaar kunnen ze de definitieve berekening aanvragen. Tot nu toe hebben ongeveer 55.000 ondernemers dat nog niet gedaan. Zij hebben tot en met 31 oktober de tijd om alsnog de definitieve aanvraag in te dienen. Als dat niet gebeurt, moet het ontvangen voorschot volledig worden terugbetaald, waarschuwt het UWV. 

Derden- of accountantsverklaring
Het is druk bij boekhouders en accountants. Daardoor wachten sommige werkgevers nog op de benodigde derden- of accountantsverklaring, die nodig is voor de definitieve aanvraag. Het UWV roept ook die ondernemers op om de aanvraag vóór 31 oktober te starten. Als zij bij het aanvraagformulier aangeven nog te wachten op de derden- of accountantsverklaring, krijgen zij vervolgens nog 14 weken om de definitieve aanvraag af te ronden.