Vaccinatie toolkit voor werknemers

Al bijna twee jaar is het coronavirus van grote invloed op onze samenleving, maar ook op de transportsector. De vaccinatiecampagne loopt en TLN heeft zich aangesloten bij de campagne van de GGD en VNO-NCW om mensen met vragen te informeren.

corona – 1.5 meter

Goede informatievoorziening is belangrijk bij het maken van een weloverwogen keuze. Om het gesprek op de werkvloer aan te gaan over COVID-19 en vaccineren hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en de GGD een handleiding gemaakt.

De GGD Rotterdam heeft een flyer gemaakt waarin vragen over vaccineren worden beantwoord.

Buitenlandse werknemers
Ook is er voor buitenlandse werknemers een meertalige flyer gemaakt door de GGD Rotterdam. In deze flyer staat informatie over waar en hoe zij zonder afspraak een vaccinatie kunnen halen.

Voor buitenlandse werknemers is er ook nog een speciaal overzicht door de GGD gemaakt. In dit overzicht staan meertalige websites waar zij terechtkunnen met vragen over COVID-19 en vaccineren.

Vragen over coronavirus
Wie vragen heeft over het coronavirus kan ook terecht op de website vragenovercorona.nl. Via deze site kun je in contact komen met een zorgprofessional. Deze professional kan kostenloos vragen beantwoorden.