Val kabinet: snel nieuw bestuur wenselijk

Met verontrusting heeft TLN kennis genomen van de val van het kabinet-Rutte IV. Momenteel spelen er veel belangrijke en urgente zaken: de grote verduurzamingsopgave, de oplossing van de stikstofproblematiek, de investeringen in de aanleg, het beheer en onderhoud van (multimodale) infrastructuur en de vrachtwagenheffing. Dat vraagt om leiderschap en uitvoering van eerder bedacht beleid. Vertraging is onwenselijk.

City Landscape, sunset panorama – view on pond Hofvijver and complex of buildings Binnenhof in from the city centre of The Hague

Nederland is gebaat bij snelle verkiezingen en dat er snel weer bestuurd kan worden. In de tussentijd is het van belang dat zo min mogelijk dossiers controversieel worden verklaard. Hierdoor kan de uitvoering van dossiers doorgezet worden nu het kabinet demissionair is geworden. Het is namelijk van groot belang dat de oplossingen die er na overleg met de sector liggen, doorgang kunnen vinden.