Vanaf 2022 alleen Euro 6-vrachtauto in milieuzone

Vrachtauto’s met emissieklasse Euro 5 of lager komen vanaf 2022 de Nederlandse milieuzones niet meer in. Dat staat in een voorstel dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

milieuzonesC22a

​​De maatregel is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de milieuzones in Nederland te ‘harmoniseren’. Om te voorkomen dat de regels tussen steden van elkaar verschillen, dus. TLN heeft er altijd voor gepleit een lappendeken aan regels te voorkomen en is dan ook blij met deze maatregelen, die de staatssecretaris vorig jaar al aankondigde.

Overal dezelfde borden

Belangrijk onderdeel van de harmonisering van milieuzones is dat elke gemeente dezelfde verkeersborden gebruikt. Onder het bekende ronde ‘milieuzone-bord’ met rode rand en het woord ‘milieuzone’ erop, verschijnen in 2020 in elke milieuzone dezelfde onderborden. Daar staat op welke voertuigen er wel en niet in mogen.

‘Groene en paarse milieuzone’

Voor vrachtverkeer bestaat er maar één bord: dat waarop staat dat alleen vrachtauto’s met minimaal emissieklasse Euro 4 de milieuzone mogen inrijden (‘de groene milieuzone’). In 2022 komt er een nieuw bord, waarop staat dat alleen vrachtauto’s met minimaal emissieklasse Euro 6 de milieuzone mogen inrijden (‘de paarse milieuzone’).​

Groene en paarse milieuzone.png

Ontheffing blijft mogelijk

Net zoals nu kunnen ondernemers een ontheffing krijgen voor sommige voertuigen die niet aan de eisen van de milieuzone voldoen. Dit geldt voor kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een z​ware laadkraan (een kraan van 35 tonmeter of meerhefvermogen), en voertuigen die twaalf jaar geleden of later in gebruik zijn genomen en een kenteken hebben gekregen​.​​

Zero emission-zones

De staatssecretaris stelt daarnaast voor dat steden vanaf 2025 zero emission-zones mogen instellen voor bedrijfsvoertuigen en vrachtauto’s. In zo’n zone mogen die voertuigen dan alleen komen als ze géén uitlaatgassen uitstoten.​