Veilige logistieke keten cruciaal voor veilig vestigingsklimaat

De nieuwste editie van het ‘Transport en Logistiek’-magazine staat in het teken van security. Zo gaat Hélène Minderman van TLN in op het belang van een veilige logistieke keten.

​Ondermijnende criminaliteit is bedrijfslevenbreed en ook in de transport- en logistieke sector een groot probleem. Criminelen misbruiken de logistieke keten voor de handel in illegale goederen voor de criminele industrie. Dit gaat ten koste van de internationale reputatie van Nederland en trekt allerlei criminele netwerken en activiteiten aan, wat ervoor zorgt dat het ondermijningsprobleem zich vergroot. Een onveilige sector zorgt ervoor dat Nederland zijn positie als ‘gateway to Europe’ verliest.

Keuze voor security

Security draagt bij aan het succes van de onderneming. Klanten worden steeds bewuster en kiezen daardoor vaker voor een bedrijf waar securitymaatregelen zijn genomen. Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen ten behoeve van de gehele logistieke keten. Beveiligingsmaatregelen zorgen voor het veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen. Het uitgangspunt is de beveiliging van de hele logistieke keten, dus van producent tot afnemer. Het doel is te voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Een veilige logistieke keten begint binnen de eigen onderneming en security hoort een vast onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering, met een eigen budget. Het nemen van securitymaatregelen leidt wel degelijk tot kostenreductie en is een unique selling point (USP). Security zorgt voor minder claims, het behoud van opdrachtgevers, maar ook voor nieuwe opdrachtgevers.

  • Verder lezen? Download dan hier het volledige artikel
  • Bezoek deze pagina voor meer informatie over de security training van TLN