Veranderingen in proces rijbewijskeuringen

Het CBR is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren en optimaliseren, om het proces voor de beoordeling van de rijgeschiktheid sneller en efficiënter in te kunnen richten.

Rijbewijs-4

​Bovendien wil het CBR haar klanten meer zelf aan het stuur zetten van het hele proces.

Om dat voor elkaar te krijgen, is er het afgelopen jaar al het nodige veranderd. Zo is de naam van de verklaring aangepast naar ‘Gezondheidsverklaring’, dient men altijd zelf zijn verklaring in (en niet meer de rijopleider), is het klantenportaal Mijncbr.nl vernieuwd, zijn de vragenlijsten bij digitale indiening vernieuwd en verwerkt het CBR steeds meer dossiers via een automatisch protocol. Dit houdt in dat ‘standaard’ dossiers door het systeem worden afgehandeld, zonder tussenkomst van een (CBR-)arts.