Verbreding A73 goed nieuws

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Limburg trekken circa vier miljoen uit voor de aanleg van een extra rijstrook op de A73. Goed nieuws, vindt TLN.

Works of extension of a road with excavator and delimited by safety cones

Transport en Logistiek Nederland pleitte eerder voor de aanpak van knooppunt Zaarderheiken om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. TLN is dan ook verheugd met de aanleg van een extra rijstrook op de A73.

De nieuwe rijstrook in noordelijke richting begint bij de aansluiting Maasbree en loopt tot en met aansluiting Venlo-West en tot de bocht naar de A67. De werkzaamheden bij Zaarderheiken beginnen naar verwachting volgend jaar. In 2022 is de extra rijstrook open voor het verkeer.

Om de doorstroming bij knooppunt Zaarderheiken te verbeteren pleit TLN ook voor de verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Voorlopig wordt echter alleen het traject Eindhoven-Geldrop verbreed.