Vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers

Er zijn op dit moment meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan UWV aankan. Daardoor is er een achterstand in de beoordelingen en kunnen ze niet altijd binnen 8 weken een beslissing nemen. Een van de maatregelen om deze achterstand weg te werken is om tot 1 januari 2024 de behandeling van de WIA-aanvraag voor mensen van 60 jaar of ouder te vereenvoudigen.

cao – dossiers – papier – administratie

Dit betekent dat ze de WIA-aanvragen zoveel mogelijk behandelen op basis van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld het re-integratieverslag. Is deze informatie niet voldoende? Dan neemt UWV contact op met de aanvrager. Er is meestal geen verdere beoordeling van de aanvraag door een verzekeringsarts.

Lees meer informatie op de website van Vereenvoudiging van de behandeling WIA-aanvraag voor 60-plussers | UWV | Particulieren.